Friday, May 31, 2013

Tìm kiếm, sắp xếp, và lọc dữ liệu trong excel 2010

Tìm và thay thế dữ liệu
Để tìm dữ liệu hoặc tìm và thay thế dữ liệu:
• Kích nút Find & Select trên nhóm Editing của tab Home
• Chọn Find hoặc Replace
 tìm kiếm và thay thế
• Hộp thoại Find and Replace xuất hiện, nhập từ muốn tìm trong mục Find What (nếu bạn chọn Find ở bước trên) hoặc nhập từ muốn tìm trong mục Find What và từ thay thế trong mục Replace with (nếu bạn chọn Replace ở bước trên).
• Kích nút Options để tìm thêm các tùy chọn
 hộp thoại tìm kiếm trong excel
Sắp xếp và lọc dữ liệu
Sort (sắp xếp) và Filter (lọc) là những tính năng cho phép bạn thao tác dữ liệu trong một bảng tính được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn.

Sắp xếp

Để thực hiện một sắp xếp theo chiều tăng dần hay giảm dần trên một cột:
• Đánh dấu các ô muốn được sắp xếp
• Kích nút Sort & Filter trên tab Home
• Kích nút Sort Ascending (A-Z) hay Sort Descending (Z-A)
 sắp xếp trong excel

Tùy chỉnh sắp xếp 
Để sắp xếp nhiều hơn một cột:
• Kích nút Sort & Filter trên tab Home
• Chọn cột mà bạn muốn sắp xếp đầu tiên
• Kích Add Level
• Chọn cột tiếp theo bạn muốn sắp xếp
• Kích OK
 tùy chỉnh sắp xếp
Lọc dữ liệu 
Bộ lọc cho phép bạn chỉ hiển thị dữ liệu mà đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Để sử dụng bộ lọc:
• Kích vào cột hoặc chọn các cột chứa dữ liệu mà bạn muốn lọc
• Trên tab Home, kích Sort & Filter
• Kích nút Filter
• Kích vào mũi tên phía dưới ô đầu tiên
• Kích Text Filter
• Kích Words bạn muốn lọc
lọc dữ liệu
• Để không áp dụng bộ lọc, kích nút Sort & Filter
• Kích Clear
Xóa lọc dữ liệu trong excel

1 comment:

  1. Học excel mới thấy phần Lọc Dữ liệu này rất hay và khá quan trọng. Tương đối giống trên Excel 2003, nên mình đỡ bỡ ngỡ hơn. Bài viết rất hữu ích.

    ReplyDelete